Taide- ja koulutuskeskus Elli yhdistää Forssassa Wahren-opiston (kansalaisopisto: vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus), Lounais-Hämeen Musiikkiopiston (taiteen perusopetus), Forssan kuvataidekoulun (taiteen perusopetus) ja Forssan yhteislyseon (lukiokoulutus) tarjoamaan parasta mahdollista koulutusta yli oppilaitosten rajojen.

=
=
=
=

Taide- ja koulutuskeskus Elli

Taide- ja koulutuskeskus Elli perustettiin sekä opiskelijoiden että opettajien hyödyksi. Elli kehittää uudenlaisia yhteistyön muotoja tarjotakseen monipuolista ja korkealaatuista opetusta alueellaan. Oppimisen ja opettamisen ilo syntyy Ellin tavoitteista: henkilökuntaa tuetaan mm. koulutuksilla ja tapahtumilla, ja opiskelijat pääsevät mukaan erilaisiin projekteihin. Ellin arvoja ovat yhteisöllisyys, monipuolisuus, innostaminen ja kannustus niin opiskelijoiden kuin opettajien kesken.

Taide- ja koulutuskeskus Elli on Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen palvelualue. Ellissä on yhteensä yli 100 opettajaa ja yli 2 000 opiskelijaa. Vaikka jokainen oppilaitos toimii omana organisaationaan, oppilaitoksilla on yhteinen nettotalous ja mm. yhteinen rehtori. Ellin nimen takana seisoo forssalaisen kansansivistyksen uranuurtaja Elli Laurila, joka teki merkittävän ja edistyksellisen elämäntyön opetustyön parissa.

 

 • Forssa 100 vuotta -musiikkiteatterinäytelmä täysille saleille Forssan teatteritalolla
 • Elliläisten yhteinen julkinen tapahtuma (Elli on irti!) su 17. maaliskuuta 2024 klo 14 Työväentalolla: uutinenkäsiohjelma
 • Yhteislyseon erityisopettaja konsultoi Kuvataidekoulun ryhmien opettajia lv. 23-24
 • Erasmus-opiskelijavaihtoviikon saksalaiset ja suomalaiset opiskelijat Kuvataidekoululla kahtena päivänä keväällä 24
 • Erasmus-opiskelijavaihtoviikon espanjalaiset ja suomalaiset opiskelijat tekivät Wahren-opistolla käsitöitä keväällä 24
 • Lukiolaisia Wahren-opiston osaamisperusteisuus-kursseilla lv. 23-24
 • Lukiolaiset saavat lukea hyväkseen muiden oppilaitosten opintoja (jopa 30 opintopistettä)
 • Kestävän kehityksen suunnitelma aloitettu keväällä 24 (ensivaiheet ensin lukiossa ja kansalaisopistossa)

Henkilöstö:

 • Ellin aloituskokous 25.4.23 (paikalla myös kaupungin johtoa ja Forssan Lehti)
 • Opettajien laaja ja monipuolinen tietotaidon käyttö oppilaitosten välillä (mm. tietotekniikka)
 • Henkilökunnan yhteiskokous elokuussa 23 lyseolla
 • Henkilökunnan yhteiskokous 6. maaliskuuta 2024 klo 13 lyseolla
 • Opettajille yhteinen salivuoro Vesihelmessä syksyllä 23
 • Opettajien yhteiset viikonlopputapahtumat ja illanvietot lv. 23-24 
 • Yhteinen siviilipalvelusmies lv. 23-24
 • Forssatv.fi tuottaa suuren määrän lähetyksiä, mm. someen ja lukion Wanhat tanssit ja lakkiaiset, mainosvideot.

Talous ja hallinto:

 • Hallinnon tehostaminen (3 rehtoria → 1 rehtori, 1 apulaisrehtori ja 1 vararehtori) on mahdollistanut rahan siirtämisen hallinnosta opetukseen.
 • Moniin kaupungin hallinnon kokouksiin osallistuu enää yksi eikä neljää → ajankäytön tehostaminen
 • Toimistosihteerien osaamisen yhteiskäyttö (esim. yksi tekee viranomaispäätökset ja käyttäjätunnukset, yksi hoitaa kassasiirrot jne.)
 • Oppilaitosten vetäjien viikoittaiset kokoukset
 • Ellin kehittämistyöryhmän kokoukset kahden viikon välein
 • Yhteinen tilojen käyttö (esim. kansalaisopiston kursseja ja YKI-testit lukiolla).
 • Tietoteknisen osaamisen jakaminen oppilaitosten välillä
 • Wahren-opiston Forssatv.fi tuottaa omatuotantona palveluita eri yksilöille (mm. vanhojen tanssien ja lakkiaisten tallennus, mainosvideoiden tekeminen)

Henkilökunnan sivut avaimen takana